RECENZE: Hnewo Teyy – fascinující vhled do jedinečné kultury Nuosuů

Nina Kopp: Hnewo Teyy – posvátná kniha Nuosuů
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta (VARIA), ISBN 978-80-7308-364-9 (brož.), 2011 (1. vyd.), 174 s., česky, 210 Kč

V nové ediční řadě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy VARIA právě vychází český překlad posvátné knihy etnika Nuosuů. Pod záhadným názvem „Hnewo Teyy“ se skrývá dílo, na kterém sinoložka Nina Kopp pracovala několik let, přičemž většinu tohoto času strávila v provincii Sichuan na jihozápadě Číny. Největší prostor je věnován překladu a interpretaci textu Hnewo Teyy, součástí práce je však i kulturně historická studie věnovaná Nuosuům.

Hnewo Teyy je nuosuským eposem o vzniku světa, je také jakousi fantastickou historickou geografií celého Liangshanu. A v neposlední řadě je jedním z nejdůležitějších článků nuosuského korpusu rituálních textů. Škála jeho funkčnosti je tak nevídaně široká. Unikátnost překladu Niny Kopp spočívá v práci s několika primárními prameny, z nichž podstatnou část tvoří nepublikované interní materiály z okresních archivů v čínštině a nuosuštině, jejichž získání je velmi obtížné. Zmíněné dva jazyky studovala na Sichuanské univerzitě, respektive na Jihozápadní univerzitě pro národnostní menšiny. Svou práci navíc po dlouhý čas opakovaně konzultovala s několika místními informátory a odborníky. Několikrát se také zúčastnila terénního výzkumu v Liangshanu, především pak v jádrové oblasti nuosuské kultury, která se nachází v okrese Meigu.

Studie obsahuje základní etnografický materiál, který věcně, stručně a uceleně shrnuje autorčiny poznatky o kultuře Nuosuů. Důležitou součástí je detailní popis funkce bimů – jejich základních textů, rituálů a nástrojů, které při konání obřadů tito „kněží-šamané“ používají. Práci tak kromě sinologů jistě ocení i etnologové či religionisté. Je psána velmi zajímavým a čtivým způsobem, což jistě potěší i laickou veřejnost, která se tak nebude topit v moři nadužívaných akademických termínů. Mě osobně inspirovalo autorčino dílo, které bylo nejprve dostupné pouze v knihovně Ústavu Dálného východu v sekci diplomových prací, k několika návštěvám Chladných hor.

Nuosuové jsou etnickou skupinou v rámci jedné z šestapadesáti čínských národností – Yiů. Ti z jižního Sichuanu sami sebe nazývají etnonymem „Nuosu“ a obývají nehostinné prostředí v oblasti příznačně nazvané Liangshan - Chladné hory. V drsných podmínkách vysoké nadmořské výšky a nepříliš úrodné půdy vedou usedlý i pastevecký způsob života. Kultura Nuosuů je, včetně jazyka a písma, velmi odlišná od většinové čínské (hanské) kultury a díky geografické i sociální izolaci si zde dodnes zachovala poměrně vysoký stupeň autonomie a autenticity. Vznik jejich unikátního písma se dle legend datuje do období vlády dynastie Tang (618 - 907). V dávných dobách zaznamenávali pomocí staré nuosuštiny veškeré důležité události a jevy jejich světa plného rituálů, válek a chudoby, ale také pozoruhodných slavností a her. Ústředními postavami nuosuské společnosti byli a jsou „kněží-šamané“ - bimové. Jen oni jsou schopni recitovat staré texty, a tak na jejich bedrech spočívá obrovská zodpovědnost za kontinuitu nuosuských tradic a potažmo celé jejich civilizace. Hlubokými hvozdy, okolo vysoko tyčících se masivů i temnými obdobími historie procházejí tito „intelektuálové z hor“ s hlavou vztyčenou a s rituálním kloboukem na hlavě. Také díky nim dnes můžeme na nekonečných svazích i ve strmých údolích běžně potkat dívky oděné do tradičních oděvů v barvách ohně, ženy s charakteristickými černými pokrývkami hlavy, chlapce a muže v turbanech s „rohem hrdiny“ či šamany suni, kteří tančí v rituálním transu a pohazují svými dlouhými, do dreadů spletenými vlasy.

Jen velmi málo lidí „zvenčí“ rozumí světu tohoto pozoruhodného, malého a všemi opomíjeného národa. Proto je práce Niny Kopp unikátním a velmi cenným příspěvkem nejen české, ale troufám si říci i mezinárodní akademické obci. Největší přínos má však pro samotný národ Nuosuů, jelikož je důležitým počinem ve snaze zachovat a šířit vědomosti o jejich kultuře. A to vše v dnešní moderní době, která starobylým tradicím a zvyklostem příliš nepřeje. Nina Kopp se touto prací zařadila po bok amerického antropologa Stevana Harrella z Washingtonské univerzity, který je v současné době patrně největším odborníkem na Nuosuy. Kvalitu celého díla dokazuje zisk Bolzanovy ceny, která byla autorce udělena za vynikající diplomovou práci v roce 2006. Více důvodů, proč tato kniha stojí za přečtení, snad již není třeba zmiňovat.

Diskuse k příspěvku

    V diskusi zatím není ani jeden příspěvek.

Odpověď

*

(68176)

Copyright Jan Karlach 2001 - 2024. Vytvořeno na základě šablony Obscura, jejímž designérem je elemis. Všechna práva vyhrazena.